Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti (hanke 295386) Affective Landscapes of Running selvittää luontoliikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin kytköksiä. Tutkimuksen vetäjänä toimii tutkijatohtori Jarkko Bamberg Tampereen yliopistosta. Tutkimus kestää elokuun 2019 loppuun.

Miksi ihmiset juoksevat poluilla, mitä he saavat siitä? Miten he kokevat ympäristön juostessaan? Näihin kysymyksiin vastaaminen on olennaista, jotta ymmärtäisimme kuinka liikunta, luonnonympäristöt ja henkinen ja fyysinen hyvinvointi nivoutuvat toisiinsa. Aiempi tutkimus kertoo jo vakuuttavasti, että liikunta luonnonympäristöissä on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta myönteistä. Aiempi tutkimus on kuitenkin ollut pääasiassa kyselyihin, mittauksiin ja koeasetelmiin perustuvaa, ja sen avulla ei olla päästy kiinni kokemuksiin liikunnasta luonnonympäristöissä. Siksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan arkipäivän juoksukokemuksia ja erilaisia rutiineja ja tapoja juosta luonnonympäristöissä. Tutkimusprojektissa pyritään tunnistamaan asioita, jotka tekevät luonnonympäristöissä juoksemisesta erityistä. Aiempi tutkimus antaa viitteitä siitä, että tietyt ympäristön piirteet olisivat tärkeitä hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Tässä tutkimuksessa selvitetään näitä asioita tarkemmin juoksuharrastajien kokemusten ja näkemysten avulla.

Tutkimukseen halutaan mukaan erilaisia juoksun harrastajia, joilla on erilaisia syitä juosta juuri niillä reiteillä ja niissä ympäristöissä, missä he juoksevat.

Tutkimuksen tuloksista on yhteiskunnallista hyötyä sekä nykyisille juoksuharrastajille että tuleville. Tulosten avulla voidaan paremmin tehdä suosituksia luontoliikkumisesta, ja tutkimuksen tulokset auttavat myös viheralueiden, virkistysmetsien ja -reittien suunnittelussa.

 

aka_en_vaaka_rgb     utalogo200px_en